Voor wie?

Voor wie is Dagbesteding de Schutkooi?

Wij bieden een zinvolle dagactiviteit aan mensen die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Mogelijke doelgroepen:

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met een autistische stoornis
  • ouderen
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met een psychische of psychiatrische hulpvraag
  • mensen met een hulpvraag sociale activering
  • jongeren uit het speciaal onderwijs

Dagbesteding de Schutkooi biedt structuur, ondersteuning en begeleiding aan in een gezellige omgeving met respect voor een ieders mogelijkheden en kunnen.